gataforalla.nu logotyp i svart

Hej!

Du har kanske sett en av
våra parkeringspåminnelser?

Illustration av parkeringsboten som används i kampanjen
Det är en tankeställare i all välmening från oss på Synskadades Riksförbund. Vi vill få dig att tänka till en extra gång innan du parkerar cykeln eller ställer något i gångbanan. Det är en liten extra tanke som betyder mycket för oss synskadade.

3 av 10 synskadade undviker att gå ut

Faktumet är att tre av tio synskadade undviker att gå ut på egen hand (SIFO). Anledningen är att de upplever att gatu- och trafikmiljön som otrygg och tyvärr är gatumiljön en farlig plats för synskadade. Cyklar och andra föremål i gångbanan är en stor olycksrisk för synskadade.
Varma hälsningar
Synskadades Riksförbund
P.S Vet du vad den vita käppen betyder?
Besök vår sida käppvett.nu